CXT5551

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
CXT5551 1G6, SOT-89, NPN 160V/0.6A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000974

Đơn giá : đ
. . .