CXT5401

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
CXT5401 5401, SOT-89, PNP -150V/0.5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000973

Đơn giá : đ
. . .