CD42

Số lượng
Giá
1 - 49
435đ
50 - 99
420đ
> 100
405đ
Số lượng
Giá
1 - 49
419đ
50 - 99
404đ
> 100
389đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cuộn cảm dán CD42 150uH, 220uH

Mã SP: TCT.001034

Đơn giá : 436đ
1 : 435đ
50 : 420đ
100 : 405đ
. . .
Cuộn cảm dán CD42 1uH, 1.5uH, 2.2uH, 3.3uH, 4.7uH, 6.8uH, 10uH, 15uH, 22uH, 33uH, 47uH, 68uH, 100UH

Mã SP: TCT.001033

Đơn giá : 420đ
1 : 419đ
50 : 404đ
100 : 389đ
. . .