C945

C945 CR, SOT-23, NPN 50V/150mA (20)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
C945 CR, SOT-23, NPN 50V/150mA (20)

Mã SP: TCT.000972

Đơn giá : đ
. . .