BHQ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SB1386 BHQ, SOT-89, PNP -20V/5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000942

Đơn giá : đ
. . .