BCX56-16

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BCX56-16 BL, SOT-89, NPN 80V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000970

Đơn giá : đ
. . .