BC807-25

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC807-25 5B, SOT-23, PNP -45V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000961

Đơn giá : đ
. . .