B772M

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
B772M, TO-252-2, PNP -30V/3A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000960

Đơn giá : đ
. . .