AL

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BCX53 AL, SOT-89, PNP -80V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000969

Đơn giá : đ
. . .