AHR

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SD2098 AHR, SOT-89, NPN 20V/5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000952

Đơn giá : đ
. . .