A92

A92, SOT-89, PNP -305V/500mA (5 cái)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
A92, SOT-89, PNP -305V/500mA (5 cái)

Mã SP: TCT.000957

Đơn giá : đ
. . .