A42

A42, SOT-89, NPN 305V/500mA ( 5 cái)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
A42, SOT-89, NPN 305V/500mA ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000956

Đơn giá : đ
. . .