A1015

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
A1015 BA, SOT-23, PNP -50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000955

Đơn giá : đ
. . .