8uf

Tụ điện CBB61 – 450V 8uF

Đơn giá: 19.450đ

Số lượng
Giá
> 1
19.449đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 8uF

Mã SP: TCT.001080

Đơn giá : 19,450đ
1 : 19,449đ
. . .