7uf

Tụ điện CBB61 – 450V 7uF

Đơn giá: 17.280đ

Số lượng
Giá
> 1
17.279đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 7uF

Mã SP: TCT.001079

Đơn giá : 17,280đ
1 : 17,279đ
. . .