7D471K

Số lượng
Giá
1 - 9
6.803đ
10 - 49
6.653đ
50 - 99
6.502đ
100 - 199
6.350đ
> 200
6.048đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 7D 7D471K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001179

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
10 : 6,653đ
50 : 6,502đ
100 : 6,350đ
200 : 6,048đ
. . .