7D431K

Số lượng
Giá
1 - 9
8.747đ
10 - 49
8.554đ
50 - 99
8.359đ
100 - 199
8.165đ
> 200
7.776đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 7D 7D431K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001182

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
10 : 8,554đ
50 : 8,359đ
100 : 8,165đ
200 : 7,776đ
. . .