7D270K

Số lượng
Giá
1 - 9
9.719đ
10 - 49
9.504đ
50 - 99
9.288đ
100 - 199
9.072đ
> 200
8.640đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 7D 7D270K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001180

Đơn giá : 9,720đ
1 : 9,719đ
10 : 9,504đ
50 : 9,288đ
100 : 9,072đ
200 : 8,640đ
. . .