7D

Số lượng
Giá
1 - 9
9.719đ
10 - 49
9.504đ
50 - 99
9.288đ
100 - 199
9.072đ
> 200
8.640đ
Số lượng
Giá
1 - 9
8.747đ
10 - 49
8.554đ
50 - 99
8.359đ
100 - 199
8.165đ
> 200
7.776đ
Số lượng
Giá
1 - 9
6.803đ
10 - 49
6.653đ
50 - 99
6.502đ
100 - 199
6.350đ
> 200
6.048đ
Số lượng
Giá
1 - 9
8.747đ
10 - 49
8.554đ
50 - 99
8.359đ
100 - 199
8.165đ
> 200
7.776đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 7D 7D270K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001180

Đơn giá : 9,720đ
1 : 9,719đ
10 : 9,504đ
50 : 9,288đ
100 : 9,072đ
200 : 8,640đ
. . .
Varistor 7D 7D431K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001182

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
10 : 8,554đ
50 : 8,359đ
100 : 8,165đ
200 : 7,776đ
. . .
Varistor 7D 7D471K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001179

Đơn giá : 6,804đ
1 : 6,803đ
10 : 6,653đ
50 : 6,502đ
100 : 6,350đ
200 : 6,048đ
. . .
Varistor 7D 7D561K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001181

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
10 : 8,554đ
50 : 8,359đ
100 : 8,165đ
200 : 7,776đ
. . .