74LVC125APW

74LVC125APW, TSSOP-14

Đơn giá: 1.850đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.810đ
20 - 49
1.780đ
50 - 99
1.740đ
> 100
1.700đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74LVC125APW, TSSOP-14

Mã SP: TCT.001642

Đơn giá : 1,850đ
10 : 1,810đ
20 : 1,780đ
50 : 1,740đ
100 : 1,700đ
. . .