74HC595D

74HC595D, SOIC-16

Đơn giá: 1.900đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.890đ
20 - 49
1.885đ
50 - 99
1.870đ
> 100
1.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC595D, SOIC-16

Mã SP: TCT.001641

Đơn giá : 1,900đ
10 : 1,890đ
20 : 1,885đ
50 : 1,870đ
100 : 1,800đ
. . .