74HC4051D

74HC4051D, SOIC-16

Đơn giá: 2.050đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.010đ
20 - 49
1.970đ
50 - 99
1.930đ
> 100
1.890đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC4051D, SOIC-16

Mã SP: TCT.001644

Đơn giá : 2,050đ
10 : 2,010đ
20 : 1,970đ
50 : 1,930đ
100 : 1,890đ
. . .