74HC245PW

74HC245PW, TSSOP-20

Đơn giá: 1.800đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.760đ
20 - 49
1.730đ
50 - 99
1.690đ
> 100
1.660đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC245PW, TSSOP-20

Mã SP: TCT.001648

Đơn giá : 1,800đ
10 : 1,760đ
20 : 1,730đ
50 : 1,690đ
100 : 1,660đ
. . .