74HC14D

74HC14D, SOIC-14 Trigger

Đơn giá: 2.510đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.460đ
20 - 49
2.410đ
50 - 99
2.360đ
> 100
2.310đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
74HC14D, SOIC-14 Trigger

Mã SP: TCT.001645

Đơn giá : 2,510đ
10 : 2,460đ
20 : 2,410đ
50 : 2,360đ
100 : 2,310đ
. . .