7343E

Số lượng
Giá
1 - 9
16.037đ
10 - 99
15.682đ
100 - 199
15.325đ
200 - 499
14.969đ
> 500
14.256đ
Số lượng
Giá
1 - 9
24.299đ
10 - 99
23.760đ
100 - 199
23.220đ
200 - 499
22.680đ
> 500
21.600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 7343E 16V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001177

Đơn giá : 16,038đ
1 : 16,037đ
10 : 15,682đ
100 : 15,325đ
200 : 14,969đ
500 : 14,256đ
. . .
Tụ Tantalum 7343E 35V 47UF ± 10%

Mã SP: TCT.001178

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
10 : 23,760đ
100 : 23,220đ
200 : 22,680đ
500 : 21,600đ
. . .