6uf

Tụ điện CBB61 – 450V 6uF

Đơn giá: 13.850đ

Số lượng
Giá
> 1
13.849đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 6uF

Mã SP: TCT.001078

Đơn giá : 13,850đ
1 : 13,849đ
. . .