6C

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC817-40 6C, SOT-23, NPN 45V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000964

Đơn giá : đ
. . .