6B

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC817-25 6B, SOT-23, NPN 45V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000963

Đơn giá : đ
. . .