68uf

Số lượng
Giá
1 - 9
4.567đ
10 - 99
4.466đ
100 - 199
4.365đ
200 - 499
4.263đ
> 500
4.060đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 6032C 16V 68UF ± 10%

Mã SP: TCT.001159

Đơn giá : 4,568đ
1 : 4,567đ
10 : 4,466đ
100 : 4,365đ
200 : 4,263đ
500 : 4,060đ
. . .