681

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ gốm 681 – 680pF 50V ( túi 1000pcs)

Mã SP: TCT.000838

Đơn giá : 60,000đ
. . .