63v

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 63V 10UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000928

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .