600V

Diode Cầu KBP 206 2A 600V

Đơn giá: 3.240đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.570đ
100 - 199
2.150đ
200 - 499
1.900đ
> 500
1.873đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Diode Cầu KBP 206 2A 600V

Mã SP: TCT.000848

Đơn giá : 3,240đ
50 : 2,570đ
100 : 2,150đ
200 : 1,900đ
500 : 1,873đ
. . .