6.8uf

Số lượng
Giá
1 - 9
2.332đ
10 - 99
2.281đ
100 - 999
2.229đ
1000 - 2499
2.177đ
> 2500
2.074đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 3216A 16V 6.8UF ± 10%

Mã SP: TCT.001133

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
10 : 2,281đ
100 : 2,229đ
1000 : 2,177đ
2500 : 2,074đ
. . .