5uf

Tụ điện CBB61 – 450V 5uF

Đơn giá: 10.370đ

Số lượng
Giá
> 1
10.369đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 5uF

Mã SP: TCT.001077

Đơn giá : 10,370đ
1 : 10,369đ
. . .