56pf

Tụ điện 56pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện 56pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001101

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .