561K

Số lượng
Giá
1 - 9
18.467đ
10 - 49
18.058đ
50 - 99
17.647đ
100 - 199
17.237đ
> 200
16.416đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 10D 10D561K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001184

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
10 : 18,058đ
50 : 17,647đ
100 : 17,237đ
200 : 16,416đ
. . .