5032

Thạch Anh 12Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.380đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.040đ
50 - 99
3.772đ
100 - 999
3.571đ
> 1000
3.390đ
Thạch Anh 16Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.380đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.040đ
50 - 99
3.772đ
100 - 999
3.571đ
> 1000
3.390đ
Thạch Anh 20Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.380đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.040đ
50 - 99
3.772đ
100 - 999
3.571đ
> 1000
3.390đ
Thạch Anh 24Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.380đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.040đ
50 - 99
3.772đ
100 - 999
3.571đ
> 1000
3.390đ
Thạch Anh 25Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.380đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.040đ
50 - 99
3.772đ
100 - 999
3.571đ
> 1000
3.390đ
Thạch Anh 27Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.380đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.040đ
50 - 99
3.772đ
100 - 999
3.571đ
> 1000
3.390đ
Thạch Anh 8Mhz SMD 5032

Đơn giá: 5.300đ

Số lượng
Giá
30 - 49
4.300đ
50 - 99
3.685đ
100 - 999
3.485đ
> 1000
3.305đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Thạch Anh 12Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000221

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,380đ
30 : 4,040đ
50 : 3,772đ
100 : 3,571đ
1000 : 3,390đ
. . .
Thạch Anh 16Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000227

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,380đ
30 : 4,040đ
50 : 3,772đ
100 : 3,571đ
1000 : 3,390đ
. . .
Thạch Anh 20Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000224

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,380đ
30 : 4,040đ
50 : 3,772đ
100 : 3,571đ
1000 : 3,390đ
. . .
Thạch Anh 24Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000225

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,380đ
30 : 4,040đ
50 : 3,772đ
100 : 3,571đ
1000 : 3,390đ
. . .
Thạch Anh 25Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000228

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,380đ
30 : 4,040đ
50 : 3,772đ
100 : 3,571đ
1000 : 3,390đ
. . .
Thạch Anh 27Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000226

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,380đ
30 : 4,040đ
50 : 3,772đ
100 : 3,571đ
1000 : 3,390đ
. . .
Thạch Anh 8Mhz SMD 5032

Mã SP: TCT.000220

Số lượng bán tối thiểu: 10 chiếc.

Đơn giá : 5,300đ
30 : 4,300đ
50 : 3,685đ
100 : 3,485đ
1000 : 3,305đ
. . .