4uf

Tụ điện CBB61 – 450V 4uF

Đơn giá: 9.080đ

Số lượng
Giá
> 1
9.079đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 4uF

Mã SP: TCT.001075

Đơn giá : 9,080đ
1 : 9,079đ
. . .