4D

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBTA94 4D, SOT-23, PNP -400V/200mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000994

Đơn giá : đ
. . .