470uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.590đ
> 500
820đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.390đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.340đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 470UF 8*10,5mm

Mã SP: TCT.000901

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,590đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 470UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000910

Đơn giá : 2,490đ
100 : 2,390đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 470UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000917

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,340đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 6.3V 470UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000892

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .