470nf

Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 250V – 470nF (474), P=15 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001063

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 100V – 470nF (474), P=5 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001060

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .