4.5uf

Tụ điện CBB61 – 450V 4.5uF

Đơn giá: 9.950đ

Số lượng
Giá
> 1
9.949đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 4.5uF

Mã SP: TCT.001076

Đơn giá : 9,950đ
1 : 9,949đ
. . .