3uf

Tụ điện CBB61 – 450V 3uF

Đơn giá: 8.250đ

Số lượng
Giá
> 1
8.249đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 3uF

Mã SP: TCT.001073

Đơn giá : 8,250đ
1 : 8,249đ
. . .