3F

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC857B 3F, SOT-23, PNP 45V/1A ( cái 20)

Mã SP: TCT.000968

Đơn giá : đ
. . .