3D

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBTA44 3D, SOT-23, NPN 400V/200mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000992

Đơn giá : đ
. . .