3B

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC856 3B, SOT-23, PNP -65V/0.1A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000967

Đơn giá : đ
. . .