39pf

Tụ điện 39pF 50V (1000 pcs)

Đơn giá: 37.500đ

Số lượng
Giá
> 1
37.499đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện 39pF 50V (1000 pcs)

Mã SP: TCT.001094

Đơn giá : 37,500đ
1 : 37,499đ
. . .