35v

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Số lượng
Giá
100 - 499
1.650đ
> 500
910đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
> 1000
340đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.340đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.340đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
600đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.858đ
100 - 999
2.799đ
1000 - 2499
2.741đ
> 2500
2.624đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.429đ
10 - 99
2.376đ
100 - 999
2.322đ
1000 - 2499
2.268đ
> 2500
2.160đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.109đ
10 - 99
3.041đ
100 - 999
2.972đ
1000 - 2499
2.903đ
> 2500
2.764đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.373đ
10 - 99
4.277đ
100 - 199
4.180đ
200 - 499
4.082đ
> 500
3.888đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.130đ
10 - 99
4.039đ
100 - 199
3.947đ
200 - 499
3.856đ
> 500
3.672đ
Số lượng
Giá
1 - 9
5.345đ
10 - 99
5.227đ
100 - 199
5.108đ
200 - 499
4.990đ
> 500
4.752đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 100UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000914

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán 35V 220UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000915

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,650đ
500 : 910đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 22UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000912

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 330UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000916

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,340đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 470UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000917

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,340đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 47UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000913

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 600đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 1UF ± 10%

Mã SP: TCT.001140

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 220NF ± 10%

Mã SP: TCT.001138

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,858đ
100 : 2,799đ
1000 : 2,741đ
2500 : 2,624đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 35V 330NF ± 10%

Mã SP: TCT.001139

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 35V 1UF ± 10%

Mã SP: TCT.001150

Đơn giá : 2,430đ
1 : 2,429đ
10 : 2,376đ
100 : 2,322đ
1000 : 2,268đ
2500 : 2,160đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 35V 2.2UF ± 10%

Mã SP: TCT.001151

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 35V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001152

Đơn giá : 3,110đ
1 : 3,109đ
10 : 3,041đ
100 : 2,972đ
1000 : 2,903đ
2500 : 2,764đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 35V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001164

Đơn giá : 4,374đ
1 : 4,373đ
10 : 4,277đ
100 : 4,180đ
200 : 4,082đ
500 : 3,888đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 35V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001163

Đơn giá : 4,131đ
1 : 4,130đ
10 : 4,039đ
100 : 3,947đ
200 : 3,856đ
500 : 3,672đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 35V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001175

Đơn giá : 5,346đ
1 : 5,345đ
10 : 5,227đ
100 : 5,108đ
200 : 4,990đ
500 : 4,752đ
. . .