33uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Số lượng
Giá
1 - 9
3.401đ
10 - 99
3.326đ
100 - 199
3.251đ
200 - 499
3.175đ
> 500
3.024đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 33UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000905

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 33UF ± 10%

Mã SP: TCT.001146

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 16V 33UF ± 10%

Mã SP: TCT.001157

Đơn giá : 3,402đ
1 : 3,401đ
10 : 3,326đ
100 : 3,251đ
200 : 3,175đ
500 : 3,024đ
. . .