330uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.070đ
500 - 999
920đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.590đ
> 500
820đ
Số lượng
Giá
100 - 499
1.410đ
> 500
820đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.340đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.340đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Số lượng
Giá
1 - 9
11.663đ
10 - 99
11.405đ
100 - 199
11.146đ
200 - 499
10.886đ
> 500
10.368đ
Số lượng
Giá
1 - 9
8.990đ
10 - 99
8.791đ
100 - 199
8.591đ
200 - 499
8.392đ
> 500
7.992đ
Số lượng
Giá
1 - 9
10.205đ
10 - 99
9.979đ
100 - 199
9.752đ
200 - 499
9.526đ
> 500
9.072đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 10V 330UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000895

Đơn giá : 1,260đ
100 : 1,070đ
500 : 920đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 330UF 8*10,5mm

Mã SP: TCT.000900

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,590đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán 25V 330UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000909

Đơn giá : 1,610đ
100 : 1,410đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 35V 330UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000916

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,340đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 330UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000927

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,340đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 6.3V 330UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000891

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 10V 330UF ± 10%

Mã SP: TCT.001169

Đơn giá : 11,664đ
1 : 11,663đ
10 : 11,405đ
100 : 11,146đ
200 : 10,886đ
500 : 10,368đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 6.3V 330UF ± 10%

Mã SP: TCT.001165

Đơn giá : 8,991đ
1 : 8,990đ
10 : 8,791đ
100 : 8,591đ
200 : 8,392đ
500 : 7,992đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 6.3V 470UF ± 10%

Mã SP: TCT.001166

Đơn giá : 10,206đ
1 : 10,205đ
10 : 9,979đ
100 : 9,752đ
200 : 9,526đ
500 : 9,072đ
. . .